Floor's Keuken / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Floor’s Keuken.

1. Dienstverlening

1.1 Floor’s Keuken heeft als doelstelling om maaltijden te bereiden die op bestelling door klanten worden opgehaald op de overeengekomen dag bij Floor’s Keuken te Oisterwijk.
1.2 Je maaltijd kun je tot zondagavond 18.00 uur voorafgaand aan de dag van afhalen bestellen via WhatsApp.
1.3 Een bestelling is definitief als Floor’s Keuken deze per WhatsApp of e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat Floor’s Keuken te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
1.4 Je kunt je bestelling tot de zondagavond 18.00 uur voorafgaand aan de dag van afhalen zonder kosten annuleren door middel van een bericht via WhatsApp. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

2. Prijs en betaling

2.1 De tarieven voor de gerechten worden bekend gemaakt door middel van de website of de Instagram pagina.
2.2 Het verschuldigde bedrag kun je voldoen door gebruik te maken van de betaallink (betaalverzoek) die Floor’s Keuken je de avond of dag na afhalen van de maaltijd per WhatsApp verzendt. De betaling dient dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen voldaan te zijn.

3. Gebruik van de herbruikbare (oven)schalen

3.1 De herbruikbare (oven)schalen worden tijdelijk uitgeleend aan klanten maar blijven eigendom van Floor’s Keuken.
3.2 De klant dient de ovenschaal bij het afhalen van een volgende bestelling weer in te leveren bij Floor’s Keuken. Indien er geen volgende bestelling wordt geplaatst, dient de ovenschaal binnen 1 week na het afhalen van de laatste bestelling worden geretourneerd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aan de dienstverlening van Floor’s Keuken wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.
4.2 Floor’s Keuken garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Floor’s Keuken geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
4.3 Floor’s Keuken behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk om 12.00 uur op de overeengekomen afhaaldatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
4.5 Floor’s Keuken is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van de dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Floor’s Keuken.
4.6 Floor’s Keuken is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
4.7 Floor’s Keuken heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Floor’s Keuken daar van tevoren op de hoogte hebt gesteld. Daarnaast kan Floor’s Keuken niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
4.9 Je vrijwaart Floor’s Keuken voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Privacy

5.1 Floor’s Keuken verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die jij zelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op de site of het plaatsen van een bestelling. Deze gegevens worden enkel bewaard en gebruikt om je bestelling te verwerken, je vraag te beantwoorden of je op de hoogte te houden van de activiteiten van Floor’s Keuken.
5.2 Jouw gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van activiteiten van Floor’s Keuken en zullen nooit met derden worden gedeeld.